اقدام شرکت مس و قرارگاه خاتم در راستای عمل به بیانیه گام دوم
مدیرعامل هلدینگ صنعت و معدن قرارگاه خاتم‌الانبیا تأ‌کید کرد:

اقدام شرکت مس و قرارگاه خاتم در راستای عمل به بیانیه گام دوم

اخبار پولی مالی- سیدرضا شاهچراغی گفت: امیدوارم همانطور که تاکنون شرکت‌ ملی صنایع مس ایران و قرارگاه خاتم‌الانبیا در راستای عمل کردن به منویات مقام‌معظم‌رهبری، بحث اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم گام برداشتند در ادامه راه هم در انجام این مهم موفق باشد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400