پنج مدال جهانی سهم کارمندان بیمه کوثر شد

پنج مدال جهانی سهم کارمندان بیمه کوثر شد

اخبار پولی مالی- سارا قمصری اصفهانی، کارمند شرکت بیمه کوثر، در مسابقات جهانی کارگری به میزبانی کشور یونان، به دو نشان نقره و دو مدال برنز و همچنین لیلا مهرجو به نشان نقره ارزشمند دست یافتند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400