نرخ رسمی پوند و ۲۱ ارز دیگر افزایش یافت
براساس اعلام بانک مرکزی؛

نرخ رسمی پوند و ۲۱ ارز دیگر افزایش یافت

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (یکشنبه، اول اسفند) اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۲۲ واحد پولی افزایش و قیمت ۱۱ ارز کاهش یافت، نرخ ۱۳ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.

نرخ رسمی ۱۸ ارز افزایش یافت
براساس اعلام بانک مرکزی؛

نرخ رسمی ۱۸ ارز افزایش یافت

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (‌سه شنبه، ۱۹ بهمن ماه) اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۱۸ واحد پولی افزایش و قیمت ۱۷ ارز کاهش یافت، نرخ ۱۱ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.

نرخ رسمی ۲۴ ارز ثابت باقی ماند
براساس اعلام بانک مرکزی؛

نرخ رسمی ۲۴ ارز ثابت باقی ماند

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (‌دوشنبه، ۱۸ بهمن ماه) اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۱۳ واحد پولی افزایش و قیمت ۹ ارز کاهش یافت، نرخ ۲۴ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.

نرخ رسمی ۲۸ ارز ثابت ماند
براساس اعلام بانک مرکزی؛

نرخ رسمی ۲۸ ارز ثابت ماند

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (دوشنبه، ۱۱ بهمن ماه) اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۸ واحد پولی افزایش و قیمت ۱۰ ارز کاهش یافت، نرخ ۲۸ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.

نرخ رسمی ۲۴ ارز کاهش یافت
براساس اعلام بانک مرکزی؛

نرخ رسمی ۲۴ ارز کاهش یافت

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (شنبه، ۹ بهمن ماه) اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۱۱ واحد پولی افزایش و قیمت ۲۴ ارز کاهش یافت، نرخ ۱۱ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.

نرخ رسمی ۲۳ ارز افزایش یافت
براساس اعلام بانک مرکزی؛

نرخ رسمی ۲۳ ارز افزایش یافت

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (چهارشنبه، ۶ بهمن ماه) اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۲۳ واحد پولی افزایش و قیمت ۱۳ ارز کاهش یافت، نرخ ۱۰ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.

نرخ رسمی ۳۰ ارز کاهش یافت
بانک مرکزی اعلام کرد؛

نرخ رسمی ۳۰ ارز کاهش یافت

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (سه شنبه، پنجم بهمن‌ماه) اعلام کرد که بر اساس آن، بهای هشت واحد پولی افزایش و قیمت ۳۰ ارز کاهش یافت، نرخ هشت واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.