دستگاه تراش CNC آلمانی بومی‌سازی شد
توسط ذوب آهن اصفهان؛

دستگاه تراش CNC آلمانی بومی‌سازی شد

اخبار پولی مالی- با تکیه بر دانش داخلی صنعتگران دستگاه تراش CNC پیشرفته آلمانی ریل در شرکت ذوب آهن اصفهان بومی سازی و راه اندازی شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400