ذوب آهن اصفهان و دانشگاه ها، ارتباط هدفمندی با هم دارند
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت:

ذوب آهن اصفهان و دانشگاه ها، ارتباط هدفمندی با هم دارند

اخبار پولی مالی-علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت و هیأت همراه نهم خردادماه با حضور درغرفه ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه و رویداد ملی عصرامید (گام دوم انقلاب) دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: ارتباط صنایع بزرگ و دانشگاه باعث به ثمر نشستن ایده های دانش محور می شود ضمن این که از این رهگذر بسیاری از فن آوری های مورد نیاز کشور نیز تامین خواهد شد.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز