بالاترین درجه اعتباری مالی به شرکت پتروشیمی پارس اعطا شد
بر اساس اعلام شرکت رتبه‌بندی اعتباری «پایا»:

بالاترین درجه اعتباری مالی به شرکت پتروشیمی پارس اعطا شد

اخبار پولی مالی- بر اساس اعلام شرکت رتبه‌بندی اعتباری «پایا»، شرکت پتروشیمی پارس، موفق به کسب دو رتبه شد که بالاترین درجه اعتباری مالی ایران اعطا شده تاکنون به شمار می‌رود.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی