هدیه وزارت ارتباطات به خبرنگاران

هدیه وزارت ارتباطات به خبرنگاران

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اختصاص بسته اینترنتی رایگان به خبرنگاران توسط این وزارتخانه علاوه بر بسته های ارائه شده از سوی برخی اپراتورها خبر داد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه دی