رشد ۷ برابری فروش پتروشیمی اروند
در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ صورت گرفت :

رشد ۷ برابری فروش پتروشیمی اروند

اخبار پولی مالی- شرکت پتروشیمی اروند با ثبت رکوردهای تازه در تولید و سودآوری در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ از جمله تحقق ۶۵ درصدی بودجه یکساله تنها در پنج ماه، ارزآوری قابل توجهی را برای کشور به ارمغان آورده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی