رشد ۴۶ درصدی حق بیمه نوین
در 10ماه نخست سال جاری صورت گرفت:

رشد ۴۶ درصدی حق بیمه نوین

اخبار پولی مالی- شرکت بیمه نوین در 10ماه نخست سال جاری موفق شد 46 درصد رشد در حق بیمه خود نسب به مدت مشابه سال گذشته کسب کند.
بیمه “ما” تراز مثبت %۱۵۹ را ثبت نمود
منتظر گزارش ۹ ماهه بیمه

بیمه “ما” تراز مثبت %۱۵۹ را ثبت نمود

اخبار پولی مالی- بیمه ما در دوره 6 ماهه منتهی به شهریور به سود خالص حدود 298 میلیارد تومانی (معادل 744 ریال به ازای هر سهم) دست یافت که رشد 24 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.
رتبه نخست بیمه آسیا با سهم ۱۱.۱۱ درصدی بازار بیمه
مدیرعامل بیمه آسیا در جمع شبکه فروش خراسان رضوی:

رتبه نخست بیمه آسیا با سهم ۱۱.۱۱ درصدی بازار بیمه

اخبار پولی مالی- بیمه آسیا با سهم 11.11 درصدی حق بیمه تولیدی در بین 27 شرکت صنعت بیمه، رتبه نخست شرکت های بیمه خصوصی را در هفت ماه سال جاری از آن خود کرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی