کیمیا در اندیشه پیشرفت صنایع معدنی ایران
در نشست خبری آغاز پذیره‌نویسی شرکت تامین سرمایه کیمیا مطرح شد:

کیمیا در اندیشه پیشرفت صنایع معدنی ایران

اخبار پولی مالی-بر اساس تکلیف تعیین‌شده از سوی مجمع محترم عمومی صاحبان سهام، دستیابی به تولید 1.000.000 (یک میلیون) تن کاتد هدف‌گذاری شده است. مطالعات اولیه انجام‌شده برای تهیه و تدوین برنامه مربوطه، دست‌یابی به این هدف را طی مدت حدود 6 سال ممکن می‌داند.

«حسین تقدسی» سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شد
با حکم دکتر رستمی مدیرعامل شرکت مس؛

«حسین تقدسی» سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شد

اخبار پولی مالی-عصر چهارشنبه 25 خرداد ماه جلسه تودیع و معارفه معاون و سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران با حضور دکتر علی رستمی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، معاونان، مدیران ستاد و مجتمع‌های 3 گانه در محل شرکت مس برگزار شد.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز