افتتاح حساب برای شرکت در پنجمین جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک سینا
تا 31 شهریور ماه 1400 تمدید شد:

افتتاح حساب برای شرکت در پنجمین جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک سینا

اخبار پولی مالی- مشتریان، سپرده گذاران و خیرین تا پایان شهریور ماه سال جاری فرصت دارند تا با شرکت در پنجمین جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک سینا علاوه بر سود معنوی و اخروی، برنده خوش شانس جوایز ممتاز این دوره از جشنواره باشند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400