بررسی آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
در حوزه کشاورزی بخش تعاون صورت گرفت:

بررسی آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

اخبار پولی مالی- در صورت حذف ارز 4200 تومانی دولت باید تمهیداتی برای تولیدکنندگان فراهم کند.
شرایط برای تک نرخی شدن ارز فراهم نیست
رئیس کنفدراسیون صادرات اعلام کرد؛

شرایط برای تک نرخی شدن ارز فراهم نیست

اخبار پولی مالی- باید ما به التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا آن نرخ ارزی که قرار است برای خرید کالا پرداخت شود به طرق مختلف به اقشار آسیب پذیر اعطا شود تا قدرت خریدشان افزایش یابد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا خود کرده را تدبیر نیست !
علی اکبر نیکواقبال

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا خود کرده را تدبیر نیست !

اخبار پولی مالی- چندنرخی بودن ارز همیشه و طبیعتا در هر اقتصادی مشکل‌آفرین است زیرا که با خود، رانت‌ و فساد در بخش‌های مختلف اقتصاد را به همراه آورده و مانع از آن می شود که هدف تخصیص کالای ارزان‌تر برای گروه های هدف تحقق پیدا نماید.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی بیمه سامان بانک سینا