برگزاری مراسم قرعه کشی جشنواره “نیک آفرین”
در ۲۰ مهر صورت می گیرد:

برگزاری مراسم قرعه کشی جشنواره “نیک آفرین”

اخبار پولی مالی- بانک کارآفرین در چارچوب ضوابط و بخشنامه های بانک مرکزی،نخستین دوره جشنواره حساب‌های قرض الحسنه پس انداز ریالی " نیک آفرین" را در تاریخ 20 مهر ماه برگزار می کند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400