تاکید بر ارتقای کیفیت خدمت رسانی به جامعه‌ی معزز ایثارگری
در نشست هم اندیشی بیمه دی و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح عنوان شد:

تاکید بر ارتقای کیفیت خدمت رسانی به جامعه‌ی معزز ایثارگری

اخبار پولی مالی- نشست هم اندیشی بیمه دی و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، در راستای ارتقای کیفیت ارائه خدمات به خانواده معزز شهدا و ایثارگران برگزار شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی بیمه سامان بانک سینا