فولاد هرمزگان از تقابل با تیم فوتسال رژیم صهیونسیتی خودداری کرد
سفیر ایران در یونان مطرح کرد:

فولاد هرمزگان از تقابل با تیم فوتسال رژیم صهیونسیتی خودداری کرد

اخبار پولی مالی-تیم فوتسال فولاد هرمزگان در سومین دوره مسابقات جام جهانی کارگری شرکت ها که با آمادگی کامل حضور پیدا کرده بود بعد از مشخص شدن احتمال رویارویی با تیمی از رژیم صهیونیستی با همدلی و همراهی اعضا و مسئولین تیم، از شرکت در این مسابقات انصراف و کناره گیری کرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400