قهرمانی تیم فوتبال کارگری شرکت مس در «جام فیفکو» باعث افتخار کشور است
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران:

قهرمانی تیم فوتبال کارگری شرکت مس در «جام فیفکو» باعث افتخار کشور است

اخبار پولی مالی-دکتر اردشیر سعدمحمدی ضمن تبریک قهرمانی تیم فوتبال کارگری مجتمع مس سرچشمه رفسنجان در مسابقات جام شرکت‌های جهان «فیفکو»، بر ضرورت تداوم موفقیت‌های ورزشی ورزشکاران شرکت مس در عرصه‌های ملی و بین‌المللی تأکید کرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی