توزیع نوشت افزار از سوی بانک ملت
 در بین دانش آموزان 14 استان کشور صورت گرفت:

توزیع نوشت افزار از سوی بانک ملت

اخبار پولی مالی- بانک ملت با هدف حمایت از دانش آموزان استان های کم برخوردار کشور، نسبت به توزیع نوشت افزار در بین دانش آموزان مدارس این استان ها اقدام کرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی