توانمندی فنی مهندسی شرکت فولاد مبارکه غیر قابل کتمان است
نماینده استان اصفهان در حاشیه نمایشگاه متالکس:

توانمندی فنی مهندسی شرکت فولاد مبارکه غیر قابل کتمان است

اخبار پولی مالی-نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: فولاد مبارکه یکی از مجموعه های قوی و شناخته شده در سطح بین‌المللی و نقطه قوت کشور است و توانمندی های فنی مهندسی فولاد چیزی نیست که قابل کتمان باشد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400