مجمع عمومی فارس به تنفس خورد
به درخواست سازمان خصوصی‌سازی :

مجمع عمومی فارس به تنفس خورد

اخبار پولی مالی- مجمع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق العاده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با توجه به درخواست سازمان خصوصی‌سازی به مدت یک هفته اعلام تنفس کرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400