تندیس زرین مشتری مداری به بیمه تجارت‌نو رسید
در راستای ارائه خدمات ارزنده و توجه ویژه به امرمشتری مداری :

تندیس زرین مشتری مداری به بیمه تجارت‌نو رسید

اخبار پولی مالی-= شرکت بیمه تجارت‌نو، در راستای ارائه خدمات ارزنده و توجه ویژه به امرمشتری مداری در هشتمین اجلاس سراسری مدیریت مشتری مدار با محوریت رضایتمندی مشتری در دوران کرونا و پسا کرونا، تندیس زرین دریافت کرد.
بیمه پارسیان تندیس زرین گرفت
ر گروه بیمه های عمرو سرمایه گذاری

بیمه پارسیان تندیس زرین گرفت

اخبار پولی مالی- در هشتمین دوره جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان، تندیس زرین برند محبوب در گروه بیمه های عمرو سرمایه گذاری به شرکت بیمه پارسیان تعلق گرفت.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی