صدور حکم قضایی قطعی ۴۵۰ پرونده سنواتی و جاری
ظرف مدت یک ماه صورت گرفت:

صدور حکم قضایی قطعی ۴۵۰ پرونده سنواتی و جاری

اخبار پولی مالی- مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گیلان در بازدید از انبارهای اموال تملیکی استان در راستای رفع موانع پرونده‌های رسوبی، دستور صدور حکم قضایی قطعی 450 پرونده سنواتی و جاری ظرف ماه جاری را صادر کرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400