عملکرد بانک تجارت در اعطای تسهیلات فرزندآوری

عملکرد بانک تجارت در اعطای تسهیلات فرزندآوری

اخبار پولی مالی_ در راستای اجرای ماده (۱۰) “قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزند راه اندازی و بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از محل منابع پس انداز و جاری قرض الحسنه شبکه بانکی اقدام می‌کنند.

پرداخت ۱۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات فرزندآوری توسط بانک کشاورزی
تا نیمه آبان ماه صورت گرفت؛

پرداخت ۱۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات فرزندآوری توسط بانک کشاورزی

اخبار پولی مالی_ شعب بانک کشاورزی در اجرای سیاست های حمایتی دولت از رفاه و معیشت خانواده ها از ابتدای سال جاری تا نیمه آبان ماه بیش از 14 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به واجدان شرایط پرداخت کرده اند.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز