اجازه استفاده از تسهیلات خارجی تا ۳۰ میلیارد یورو به دولت داده شد
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس:

اجازه استفاده از تسهیلات خارجی تا ۳۰ میلیارد یورو به دولت داده شد

اخبار پولی مالی- بر اساس مصوبه کمیسیون به دولت اجازه داده شد با رعایت برنامه ششم توسعه تا سقف ۳۰ میلیارد یورو از تسهیلات تأمین مالی خارجی برای طرح‌های عمرانی استفاده کند.