حمایت بانک رفاه از تولید ملی
" للـه‌گانی" اقدامات توسعه‌ای بانک رفاه کارگران را تشریح کرد

حمایت بانک رفاه از تولید ملی

اخبار پولی مالی- کل اعتبار مصوب بانک مرکزی برای بانک رفاه کارگران جهت تسهیلات ازدواج 37 هزار میلیارد ریال بوده اما این بانک فقط در 7 ماه اول امسال رقمی حدود 40 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی بیمه سامان بانک سینا