امکان تغییر کارگزار ناظر برای مشتریان «تدبیرگر سرمایه» فراهم شد

امکان تغییر کارگزار ناظر برای مشتریان «تدبیرگر سرمایه» فراهم شد

اخبار پولی مالی_ از امروز مشتریان غیربدهکار شرکت کارگزاری «تدبیرگر سرمایه» قادر خواهند بود، بر اساس رویه معمول و متداول تغییر کارگزار ناظر، نسبت به انتقال دارایی‌های اوراق بهادار خود از کارگزاری تدبیرگر سرمایه به شرکت کارگزاری دلخواه اقدام نمایند.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک صادرات بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز