برخورد قاطع با تخلفات در چارچوب اخلاق و قانون
دبیر هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری؛

برخورد قاطع با تخلفات در چارچوب اخلاق و قانون

اخبار پولی مالی_ دبیر هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری، قاطعیت برخورد با تخلف در عین برخورد مناسب و حفظ رأفت اسلامی را از مهم‌ترین ویژگی مسئولان رسیدگی به پرونده‌های تخلفات اداری دانست.

افشا تخلفات و جرائم مدیران، رنگ‌بندی شده خواهد بود!
رئیس مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه:

افشا تخلفات و جرائم مدیران، رنگ‌بندی شده خواهد بود!

اخبار پولی مالی_ محمد صادق شبانی درباره بند (چ) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی توسعه کشور گفت که به موجب این بند، سوابق انضباطی و کیفری مدیران و اشخاص تحت نظارت سازمان بورس قابلیت انتشار دارد.