خنثی‌سازی تحریم دارو با ورود بانک پارسیان به ساخت داروهای خاص

خنثی‌سازی تحریم دارو با ورود بانک پارسیان به ساخت داروهای خاص

اخبار پولی مالی_ تحریم دارو در سال‌های اخیر مشکلات متعددی را برای بیماران به همراه داشته است. تحریم‌های ظالمانه‌ای که فقط به فروش نفت، تجهیزات و امکانات خلاصه نشد بلکه این تحریم‌ها، تجهیزات پزشکی و دارویی کشور را نیز هدف قرارداد و تأثیرات منفی آن در زندگی بسیاری از بیماران به‌ویژه بیماران خاص و سرطانی سایه افکند.