اپلیکیشن بله، بستری برای تجارت اجتماعی

اپلیکیشن بله، بستری برای تجارت اجتماعی

اخبار پولی مالی_ اپلیکیشن «بله» بانک ملی ایران با 14 هزار فروشگاه و امکانات مالی و پیام‌رسانی‌ خود، بستری مناسب برای حمایت از کسب‌وکارهای خرد و گسترش تجارت اجتماعی است.