نوسازی ۵۰۰ نفتکش سوخت جاده ای با تامین مالی بانک ملت
با حضور معاون وزیر نفت صورت گرفت:

نوسازی ۵۰۰ نفتکش سوخت جاده ای با تامین مالی بانک ملت

اخبار پولی مالی- تفاهمنامه نوسازی 500 نفتکش سوخت جاده ای بین بانک ملت، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت های دنیای ماموت و رخش خودرو دیزل با حضور معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به امضا رسید.