تامین مالی ۱۵۰۰میلیارد ریالی «تمدن» برای داروسازی سبحان آنکولوژی

تامین مالی ۱۵۰۰میلیارد ریالی «تمدن» برای داروسازی سبحان آنکولوژی

اخبار پولی مالی_ با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت داروسازی سبحان آنکولوژی (سهامی عام) به مبلغ 1500 میلیارد ریالی از طریق فرابورس ایران از امروز دوشنبه مورخ 1402/05/30به مدت سه روز کاری در نماد"دسانکو06" عرضه شد.