تدارک اجرای مسکن ملی در شهرهای جدید
تکمیل مسکن مهر شتاب می گیرد

تدارک اجرای مسکن ملی در شهرهای جدید

اخبار پولی مالی- مدیرعامل بانک مسکن و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در جلسه کاری مشترک که با هدف تسریع فرآیند ساخت و تامین مسکن ارزان برگزار شد، نسبت به اجرای دو اقدام کلیدی در این مسیر توافق کردند.