دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین ابلاغ شد
به شعب پست بانک ایران :

دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین ابلاغ شد

اخبار پولی مالی- طی بخشنامه شماره ۲۰۸ /۰۰/ب مورخ 13/10/1400 معاونت اعتباری و بین‌الملل پست بانک ایران، دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین توسط موسسات اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ایران به شعب این بانک ابلاغ شد.