افزایش ۵۱ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی
بانک مرکزی اعلام کرد؛

افزایش ۵۱ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی

اخبار پولی مالی- تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی پنج ماه ابتدای امسال به بخش‌های اقتصادی ۹۰۰۷.۸ هزار میلیارد ریال است که در قیاس با دوره مشابه پارسال ۳۰۵۴.۹ هزار میلیارد ریال (معادل ۵۱.۳ درصد) افزایش داشته است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400