فعالیت ۳۲ کارگزار رسمی ‌برون‌مرزی تأمین‌اجتماعی در ۱۸ کشور دنیا
مدیرکل امور بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد:

فعالیت ۳۲ کارگزار رسمی ‌برون‌مرزی تأمین‌اجتماعی در ۱۸ کشور دنیا

اخبار پولی مالی_ برای ارائه خدمات بیمه‌ای، 32 کارگزار رسمی ‌برون‌مرزی سازمان تأمین‌اجتماعی در 18کشور که بیشترین تعداد ایرانیان شاغل و مقیم را دارند در حال فعالیت هستند که برای سهولت در دسترسی افراد متقاضی، نام و مشخصات و اطلاعات تماس این کارگزاران در سایت رسمی اطلاع‌رسانی سازمان منتشر شده و در دسترس است.