رشد ٢١١ درصدی حق بیمه آتش‌سوزی نوین 
در پنج ماه نخست سال رخ داد:

رشد ٢١١ درصدی حق بیمه آتش‌سوزی نوین 

اخبار پولی مالی- بیمه‌های آتش‌سوزی نوین در پنج ماه نخست سال جاری از رشد ٢١١.۶٩ درصدی در حق بیمه نسبت به مدت مشابه سال گذشته برخوردار شدند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400