ضرورت نوآوری در محصولات و خدمات بیمه ای
وزیر اقتصاد به مدیران صنعت بیمه تأکید کرد:

ضرورت نوآوری در محصولات و خدمات بیمه ای

اخبار پولی مالی- توسعه بیمه گری مبتنی بر ریسک یکی از نکات مهم مدنظر وزارت اقتصاد است، از حرکت در این مسیر، گریزی نیست و باید از شیوه های مبتنی بر تخفیف و نرخ شکنی در رقابت های بیمه ای فاصله بگیریم.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400