سرمایه شرکت بیمه پاسارگاد افزایش یافت
گشودن بال‌های توانگری بیمه پاسارگاد برای پذیرش ریسک های بالاتر

سرمایه شرکت بیمه پاسارگاد افزایش یافت

اخبار پولی مالی-سرمایه بیمه پاسارگاد از مبلغ ۳۰,۶۱۸,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۸,۱۷۴,۲۰۰ میلیون ریال به میزان ۲۷,۵۵۶,۲۰۰ میلیون ریال (معادل ۹۰ درصد) از محل سود انباشته (به مبلغ ۲۴,۴۹۴,۴۰۰ میلیون ریال) و اندوخته سرمایه ای (به مبلغ ۳,۰۶۱,۸۰۰ میلیون ریال) افزایش یافت.
بیمه پاسارگاد به مجمع می نشیند
جهت بررسی صورت های مالی:

بیمه پاسارگاد به مجمع می نشیند

اخبار پولی مالی- شرکت بیمه پاسارگاد، جهت بررسی و تصویب صورت های مالی سال منتهی به ۱۲/۲۹/ ۱۴۰۰ و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته­ ها، به مجمع می رود.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه دی