گسترش فعالیت بیمه پاسارگاد در شهر تبریز

گسترش فعالیت بیمه پاسارگاد در شهر تبریز

اخبار پولی مالی_ آیین راه اندازی شعبه تخصصی اشخاص شهر تبریز با حضور مسعود احمدی مدیر منطقه ۶ ، روسا و کارشناسان شعبه های بلوار آذربایجان و ولیعصر تبریز در روز اول بهمن ماه برگزار شد.

جلسه ارزیابی پنجمین دوره جایزه بین المللی مدیریت دانشی برگزار شد
با حضور مدیر عامل بیمه پاسارگاد:

جلسه ارزیابی پنجمین دوره جایزه بین المللی مدیریت دانشی برگزار شد

اخبار پولی مالی-جلسه ارزیابی “پنجمین دوره جایزه بین المللی مدیریت دانشی” با حضور مدیرعامل ، معاونین مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت و تیم ارزیابی جایزه در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۱ در سالن کنفرانس این شرکت برگزار شد.

سرمایه شرکت بیمه پاسارگاد افزایش یافت
گشودن بال‌های توانگری بیمه پاسارگاد برای پذیرش ریسک های بالاتر

سرمایه شرکت بیمه پاسارگاد افزایش یافت

اخبار پولی مالی-سرمایه بیمه پاسارگاد از مبلغ ۳۰,۶۱۸,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۸,۱۷۴,۲۰۰ میلیون ریال به میزان ۲۷,۵۵۶,۲۰۰ میلیون ریال (معادل ۹۰ درصد) از محل سود انباشته (به مبلغ ۲۴,۴۹۴,۴۰۰ میلیون ریال) و اندوخته سرمایه ای (به مبلغ ۳,۰۶۱,۸۰۰ میلیون ریال) افزایش یافت.

بیمه پاسارگاد به مجمع می نشیند
جهت بررسی صورت های مالی:

بیمه پاسارگاد به مجمع می نشیند

اخبار پولی مالی- شرکت بیمه پاسارگاد، جهت بررسی و تصویب صورت های مالی سال منتهی به ۱۲/۲۹/ ۱۴۰۰ و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته­ ها، به مجمع می رود.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک صادرات بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز