سود بیمه معلم ۷.۵ برابر شد
در مقایسه با سود کل سال گذشته:

سود بیمه معلم ۷.۵ برابر شد

اخبار پولی مالی- شرکت بیمه معلم، با راه‌اندازی و تقویت کمیته سرمایه‌گذاری، رشد۹۰درصدی درآمد سرمایه‌گذاری در ۹ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته را به دست آورد و سود شرکت نیز طی این مدت، در مقایسه با سود کل سال گذشته، بیش از ۷.۵ برابر بوده است.