دو انتصاب جدید در بیمه آسیا
با حکم مدیر عامل صورت گرفت:

دو انتصاب جدید در بیمه آسیا

اخبار پولی مالی-  سرپرست معاونت بیمه های اشخاص و مسئولیت ومشاور عالی مدیرعامل در بیمه های اشخاص و مسئولیت معرفی شدند.
رشد ۲۰۰ درصدی فروش بیمه های مسئولیت بیمه رازی
مدیر بیمه های مسئولیت شرکت بیمه رازی عنوان کرد:

رشد ۲۰۰ درصدی فروش بیمه های مسئولیت بیمه رازی

اخبار پولی مالی- بر اساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی همه شناورها باید بیمه نامه P&I تهیه کنند و فروش بیمه نامه با پوشش کمتر تنها برای قایق های صیادی مجاز است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی