زوایای سرویس های خدمات شهروندی بیمه سلامت
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران تشریح کرد؛

زوایای سرویس های خدمات شهروندی بیمه سلامت

اخبار پولی مالی- معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، زوایای سرویس های خدمات شهروندی بیمه سلامت را تشریح کرد.
حذف نسخ کاغذی تا پایان آذر ماه
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران خبرداد؛

حذف نسخ کاغذی تا پایان آذر ماه

اخبار پولی مالی-پایان آذر ماه آخرین فرصت استفاده از نسخ کاغذی است و این زمان تمدید نمی شود.
تفاهم نامه میان بیمه سلامت و بهزیستی درباره حمایت از حقوق معلولان
معاون دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت تشریح کرد؛

تفاهم نامه میان بیمه سلامت و بهزیستی درباره حمایت از حقوق معلولان

اخبار پولی مالی- سازمان بیمه سلامت با هدف خرید خدمات توانبخشی برای معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی، مفاد تفاهم نامه میان سازمان متبوع خود و بهزیستی در خصوص حمایت از حقوق معلولان را تشریح کرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400