دو مدیر بیمه سرمد منصوب شدند
با حکم مدیرعامل :

دو مدیر بیمه سرمد منصوب شدند

اخبار پولی مالی- با حکم مدیرعامل بیمه سرمد، مدیران امور استان‌ها و شبکه فروش و امور بانک و بیمه این شرکت منصوب و معرفی شدند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی