مدیرعامل بیمه سرمد  معرفی شد
با تصمیم اعضای هیات مدیره:

مدیرعامل بیمه سرمد معرفی شد

اخبار پولی مالی- با تصمیم اعضای هیات مدیره، سید محمد یمنی به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت به بیمه مرکزی معرفی شد.
طرح درمان دندان انفرادی بیمه سرمد  رونمایی شد
با حضور سرپرست بیمه سرمد

طرح درمان دندان انفرادی بیمه سرمد  رونمایی شد

اخبار پولی مالی-شرکت بیمه سرمد در جدیدترین اقدام نوآورانه خود با همکاری تیم فنی و دانش‌بنیان شرکت، از یک طرح نوآورانه در حوزه بیمه‌های دندانپزشکی رونمایی کرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400