جایزه ملی مدیریت منابع انسانی به بیمه تجارت‌نو رسید
در پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت منابع انسانی؛

جایزه ملی مدیریت منابع انسانی به بیمه تجارت‌نو رسید

اخبار پولی مالی_پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت منابع انسانی ۲۰بهمن ماه سالجاری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و با حضور ۴۴شرکت برگزار شد که شرکت بیمه تجارت‌نو موفق به دریافت جایزه استاندارد ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی