نمایندگان باید بدنبال فروش با کیفیت خدمات و محصولات شرکت باشند
مدیرعامل بیمه ایران:

نمایندگان باید بدنبال فروش با کیفیت خدمات و محصولات شرکت باشند

اخبار پولی مالی-آیین تودیع جمالی نژاد مدیر کل سابق و معارفه موسوی سرپرست جدید بیمه ایران استان فارس، با حضور حسن شریفی رئیس هیات مدیره ومدیر عامل، سرهنگ صادقی جانشین راهور، دکتر زارعی معاون اداری ‌مالی و پشتیبانی دادگستری، سیاح معاون اداره کل اقتصاد و دارایی، شتابی رییس حراست دارایی ،مدیریت ،معاونین و روسای شعب بیمه ایران استان فارس ،رئیس و معاون صندوق تامین خسارت جانی وجمعی از همکاران و انجمن صنفی نمایندگان استان در ساختمان مرکزی بیمه ایران شیراز برگزار شد.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز