معرفی و رونمایی از اوراق اتکایی بیمه ایران معین
درششمین پویش «سه شنبه‌های نوآوری»صورت گرفت:

معرفی و رونمایی از اوراق اتکایی بیمه ایران معین

اخبار پولی مالی- در ششمین پویش «سه شنبه‌های نوآوری»به وقت 4 بهمن ماه، با حضور رئیس کل و اعضای هیات عامل بیمه مرکزی به همراه مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت بیمه اتکایی ایران معین، اوراق بیمه اتکایی این شرکت به عنوان یکی از مهمترین ابزار کنترل ریسک معرفی و رونمایی شد.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک سپه بانک سپه تامین سرمایه تمدن
تولید سبز