مصرف آب در معادن شن و ماسه را به یک دهم رساندیم
رئیس انجمن شن و ماسه استان تهران:

مصرف آب در معادن شن و ماسه را به یک دهم رساندیم

اخبار پولی مالی-رئیس انجمن شن و ماسه استان تهران در نشست خبری دومین همایش و نمایشگاه صنعت معدنکاری ایران اظهار داشت: با استفاده از دستگاههای تصفیه آب که براساس جدیدترین تکنولوژیهای روز هستند توانسته ایم مصرف آب در بخش معادن شن و ماسه به حداقل برسانیم.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز