آیین‌نامه‌ی اجرایی پیرامون استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط شرکت‌های هواپیمایی
رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ کرد؛

آیین‌نامه‌ی اجرایی پیرامون استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط شرکت‌های هواپیمایی

اخبار پولی مالی_ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، آیین نامه اجرایی موضوع ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 پیرامون استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز