۱۲ درصد از بلوک «پتروشیمی خلیج‌فارس» با ۳۲.۵درصد افزایش قیمت، فروخته شد
معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی:

۱۲ درصد از بلوک «پتروشیمی خلیج‌فارس» با ۳۲.۵درصد افزایش قیمت، فروخته شد

اخبار پولی مالی_ معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی گفت که طی فرآیند این واگذاری، ۲۷۰ مرتبه پیشنهاد قیمت طی ۳ روز معاملاتی انجام شد که در نهایت منجر به رشد قیمتی ۳۲.۵ درصدی از قیمت پایه شد. تامین مالی غیرتورمی از تاکیدات دولت بوده و امروز ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل این موضوع به خزانه کشور واریز شد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز