بلوکه کردن بخشی از تسهیلات و اخذ سپرده به عنوان وثیقه ممنوع
بانک مرکزی اعلام کرد؛

بلوکه کردن بخشی از تسهیلات و اخذ سپرده به عنوان وثیقه ممنوع

اخبار پولی مالی_ بانک مرکزی مجددا با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها تاکید کرد که اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز