بلوکه‌کردن بخشی از تسهیلات توسط بانک‌ها تخلف است
فرصت 20 روزه مجلس به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد؛

بلوکه‌کردن بخشی از تسهیلات توسط بانک‌ها تخلف است

اخبار پولی مالی_ در جلسه عصر دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی موضوع تخلفات بانکها در نگه‌داشتن بخشی از سپرده تسهیلات بررسی شد؛ مجلسی‌ها به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای رفع اشکالات ۲۰ روز فرصت دادند.