بانکداری ولی نه مثل یک بانک
شانزدهمین دوره فیناپ با حضور بلوبانک برگزار شد؛

بانکداری ولی نه مثل یک بانک

اخبار پولی مالی-بلوبانک، به عنوان یکی از استارتاپ‌های پیشرو حوزه‌ی نئوبانک ایران در رویداد فیناپ فعالیت‌ها و برنامه‌های خود را برای ارائه‌ بانکداری جدید معرفی کرد.
انتقال وجه هوشمند با بلوبانک

انتقال وجه هوشمند با بلوبانک

اخبار پولی مالی-ویژگی انتقال هوشمند پول در اپلیکیشن بلوبانک و خدماتی که برای انتقال وجه به کاربران ارائه می‌شود، مشتریان بلوبانک را از نصب اپ‌های بانکی دیگر بی‌نیاز می‌کند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی